منابع الکترونیکی موجود

منابع الکترونيکي موجود کتابخانه استاد تقي فاطمي با هدف ارائه خدمات بهينه به مراجعان و همگام با رشد فناوري اقدام به مجموعه سازي، سازماندهي و اشاعه اطلاعات منابع الکترونيکي مي­نمايد. اين کتابخانه انواع منابع الکترونيکي اعم از کتاب، مجله، مقاله، پايان نامه و ... را در قالبهاي مختلف از قبيل PDF، PS، DJVU و ... فراهم کرده است در حال حاضر تمامي منابع ذکر شده تنها به طور متمرکز در کتابخانه موجود بوده و از طريق مراجعه به کتابخانه قابل استفاده مي باشد. .

فایل اکسل فهرست کتابهای الکترونیکی

5932 :تعداد دفعات بازیدخدمات


منابع اطلاعاتي

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2009 Ferdowsi University Of Mashhad.