طرح غدیر « اشتراک منابع »
عضويت فراگير كتابخانه‌ها از تاريخ 1/4/78 به منظور ايجاد امكان دسترسي مستقيم و حضوري به منابع كتابخانه‌هاي زير پوشش وزارت فرهنگ و آموزش عالي راه‌اندازي شد.
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران به عنوان سازمان هماهنگ کننده طرح غدیر در میان مراکزمی باشد که مقررات و ضوابطی را جهت این طرح تعیین نموده و کلیه مراکز و کتابخانه ها موظف به اجرای آنها می باشند .
طرح غدیر راهکاری است که متقاضیان با عضویت در این طرح می توانند به صورت مستقیم به کتابخانه های عضو این طرح مراجعه نموده و از کلیه خدمات آنها استفاده نمایند .
از آنجایی که کتابخانه مرکزی پل ارتباطی دیگر کتابخانه ها می باشد و با توجه به عصر انفجار اطلاعات و افزایش دانش بشری و محدودیت های کتابخانه ها جهت تهیه منابع ، امکان اینکه همه نیازهای اطلاعاتی کاربران فراهم گردد نمی باشد ،  مرکز اطلاع رسانی وکتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد عضو این طرح گردیده و به عنوان نماینده این طرح  می باشد . مركز اطلاع‌رساني و كتابخانه مركزي به عنوان كتابخانه مبدا و مجري طرح خانم وجیهه صامنی كارشناس بخش سفارشات هستند. متقاضيان جهت عضويت مراجعه و براي كسب هرگونه اطلاعات مي‌توانند با تلفن 229 داخلي 6-8789263 تماس حاصل نمايند.
طریقه استفاده از طرح غدیر
متقاضیان جهت استفاده از طرح غدیر ، پس از تکمیل مدارک لازم جهت عضویت در طرح غدیر به مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه ، بخش سفارشات ، نزد مجری طرح مراجعه نمایند . و اطلاعات مربوطه را در فرم عضویت منتقل نموده و تحویل مجری دهند . و مجری طرح پس از کنترل فرم و اطمینان کامل از صحت اطلاعات مراحل بعدی را انجام می دهد . از زمان تقاضای عضویت تا آماده سازی و ارسال کارتهای عضویت به کتابخانه حدود 3 هفته تا یک ماه طول       می کشد و مجری طرح پس از دریافت کارتهای عضویت متقاضی، به اطلاع متقاضی می رساند تا متقاضی جهت دریافت آنها اقدام نماید .
شرایط طرح غدیر
استفاده کنندگان : کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد ، دکترا ) و اعضاء هیأت علمی (رسمي و پيماني) دانشگاه فردوسی می توانند از این طرح استفاده کنند .
تعهدات طرح غدیر
هر متقاضی با عضویت در این طرح ، رعایت موارد ذیل را متعهد می گردد :
کلیه مقررات طرح غدیر که در هنگام عضویت یا پس از آن ، به آگاهی وی می رسد رعایت نماید.
کلیه مقررات و شئون اداری کتابخانه های مقصد و سازمانهای متبوع را که از آن استفاده می کند رعایت نماید.
موازین امانتداری در هنگام امانت کتاب از کتابخانه را رعایت نماید .
جبران کلیه خسارتهای احتمالی وارده به منابع کتابخانه های ارائه دهنده خدمات را عهده دار باشد .
برگ آمار ( که همراه کارتها در اختیارش قرار می گیرد ) را در هر بار مراجعه به کتابخانه تکمیل و تحویل کتابدار نماید .
کارتهای عضویت را حفظ نماید و مسوولیت و عواقب هرگونه سوء استفاده احتمالی از آنها را عهده دار باشد .
در صورت مفقود شدن کارتهای دریافتی ، سریعاً به اطلاع مجری طرح برساند
کلیه کارتهای دریافتی را به هنگام تسویه حساب عودت دهد .
مدارک لازم جهت عضویت در طرح غدیر
یک قطعه عکس ( پشت نویسی شده )
واریز مبلغ 1000 تومان به حساب شماره 2172219001005 بانک ملی شعبه دانشگاه تهران ( کد بانک 87) به نام پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
گواهی اشتغال به تحصیل از آموزش دانشکده
تصویر کارت دانشجویی ( در صورت موقت بودن کارت تصویر کارت ملی یا شناسنامه ضمیمه گردد )

كتابخانه‌هاي تحت پوشش طرح غدير در دانشگاه فردوسي

ردیف    عنوان دانشکده کد
1    کتابخانه دانشکده علوم ریاضی                       777       
2    کتابخانه دانشکده علوم پایه                            778       
3    کتابخانه دانشکده مهندسی                             779
4    کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی              783
5    کتابخانه دانشکده الهیات                               785
6    کتابخانه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی        787
7    مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی             789
8    کتابخانه دانشکده هنر نیشابور                        793


كتابخانه‌هايي كه خارج از پوشش طرح غدير هستند:
كتابخانه دانشكده علوم اداري و اقتصاد، دامپزشكي، كشاورزي

تسويه حساب
کلیه دانشجویان در پایان تحصیلات خود و یا زمان انصراف از تحصیل و انتقال به دانشگاه دیگر و همچنین کارمندان و اساتید و ... زمان قطع هرگونه رابطه استخدامی با دانشگاه نظیر بازنشیتگی و ...  ملزم به تسویه حساب با کتابخانه می باشند . اعضا به مبدا (محل عضويت) مراجعه و ضمن تحويل كارت‌هاي عضويت تقاضاي تسويه حساب مي‌نمايند. در صورتی که کارتهای عضوی مفقود گردیده باشد مسوولیت تاخیر در تسویه حساب وی که ممکن است تا 3 ماه به طول انجامد به عهده خود شخص خواهد بود

1398 :تعداد دفعات بازیدخدمات


منابع اطلاعاتي

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2009 Ferdowsi University Of Mashhad.