بخش امانت:

پويايي هر كتابخانه مستلزم ارايه خدمات مناسب، مداوم و روز آمد است، به عبارتي هويت هنر هر كتابخانه نزد كاربران، با ارايه خدمات آن شناخته مي‌شود. تمام فعاليتهاي كتابخانه (گزينش ، فراهم آوري، سازماندهي و دسترسي پذير كردن منابع) در جهت ارايه خدمات به استفاده كنندگان كتابخانه است و بيشترين تبلور آن در قسمت امانت است. بخش امانت كتابخانه نيز با استفاده از نرم افزار جامع کتابخانه نوسا امكان استفاده از منابع موجود و همچنين جستجو از طريق عنوان، سرشناسه، موضوع و ساير مشخصات كتاب شناختي به مراجعان ارايه خدمت مي‌كند.

همانطور که گفته شد یکی از بخش های مهم کتابخانه، بخش امانت است که شالوده کارهای فنی و عملی در این بخش به صورت امانت کتاب به مراجعین ارائه می­گردد. بخش امانت و مخزن از دو قسمت فارسی و لاتین تشکیل شده و سیستم امانت توسط دستگاه بارکد خوان و کاملا به صورت اتوماسیون انجام می­گردد. کتاب­ها بر اساس نظام رده­بندی کنگره مرتب شده و سیستم قفسه بندی آن نیز قفسه باز می باشد و روزانه به طور متوسط500 نفر مراجعه کننده دارد.

برخی از خدمات مهم این بخش می­توان به موارد زیر اشاره نمود:

1. کارهای مربوط به امانت و تحویل و تمدید و رزرو کتاب (البته در ویرایش جدید سیستم نوسا مراجعان می­توانند براساس نام کاربری و گذرواژه خود، به این کار اقدام نمایند).

2. تسویه حساب دانشجویان

3. رسیدگی به کتب مفقود و ناقص شده توسط دانشجویان

4. کنترل دائمی قفسه ها از لحاظ ترتیب کتب براساس شماره رده

5. وجین مجموعه در موارد مورد نیاز

6. تحویل گرفتن کتب جدید از بخش خدمات فنی

7. قراردادن کتب جدید و بازگشتی در قفسه ها

8. جدا کردن کتبی که به هر شکل دچار نقص می باشند و ارسال به بخش خدمات فنی

9. دریافت کتب اهدایی و ارسال به بخش خدمات فنی ( کتبی که مورد نیاز می باشد )

10. کنترل کتابشناختی لیست کتب درخواستی ، چک کردن از لحاظ وجود یا عدم وجود در مجموعه

11. راهنمایی دانشجویان در استفاده از کامپیوتر و دسترسی به منابع

12. تعمیرات جزئی کتاب

در ادامه آئین نامه بخش امانت کتابخانه می­آید:


آیین نامه گردش منابع در کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد

مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برای هماهنگی و قانونمندکردن ارائه خدمات گردش کتاب در کتابخانه‌ها و استفاده بهینه از منابع موجود درکتابخانه‌های دانشگاه آیین نامه‌ای را به شرح زیر تنظیم نموده است:

ماده 1- استفاده کنندگان:

گروه اول: الف) اعضای هیات علمی شاغل، اعضای هیات علمی بازنشسته

ب) اعضای هیات علمی حق التدریسی در دانشگاه فردوسی

گروه دوم: دانشجویان دانشکده های مربوط در مقاطع مختلف تحصیلی

گروه سوم: کارکنان رسمی، شرکتی و قراردادی و بازنشسته دانشگاه

گروه چهارم: مراجعان متفرقه خارج از دانشگاه فردوسی شامل متخصصان و محققان سازمان‌ها، ارگان‌ها، کتابخانه‌ها، موسسات و نهادهای دولتی و غیردولتی در صورت موافقت سرپرست هر کتابخانه و وجود امکانات لازم

ماده 2- شرایط عضویت:

گروه اول: ارائه کارت هیات علمی یا معرفی نامه از معاونت آموزشی دانشکده برای مدرسان شاغل در دانشگاه که کارت شناسایی ندارند.

گروه دوم: ارائه کارت دانشجویی

گروه سوم: ارائه کارت شناسایی برای کارکنان رسمی ، پیمانی، قراردادی و شرکتی

تبصره 1: ارائه ضمانت از مرجع مربوطه در دانشگاه (برای استرداد کتاب‌های به امانت گرفته شده یا جبران خسارت) برای کارکنان و اعضای هیات علمی بازنشسته ، اعضای هیات علمی حق التدریسی، انتقالی، بازخرید یا مامور به خدمت و کارکنان شرکتی

تبصره2: اعضای هیات علمی و کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارکنان دانشگاه می‌توانند علاوه بر استفاده از منابع کتابخانه محل تحصیل / خدمت، از منابع سایر کتابخانه‌ها نیز استفاده کنند.

تبصره3:  صدور کارت کتابخانه برای اعضای هیات علمی و کارکنان بازنشسته و کارکنان شرکتی توسط مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی انجام می شود.

گروه چهارم: ارائه معرفی‌نامه از بالاترین مقام مسوول سازمان متبوع، تکمیل فرم مخصوص و سپردن ودیعه متناسب با ارزش کتاب به رئیس کتابخانه امانت دهنده.

ماده 3- اعتبار عضویت:

گروه اول: الف) برای اعضای هیات علمی شاغل تا زمان اشتغال به خدمت رسمی در دانشگاه و برای استادان بازنشسته تا مدت 5 سال قابل تمدید

ب) برای اعضای حق‌التدریسی تا پایان هر نیمسال تحصیلی

گروه دوم: تا پایان دوره تحصیلی

گروه سوم: برای کارکنان رسمی تا پایان خدمت رسمی و برای کارکنان پیمانی، قراردادی و شرکتی تا پایان قرارداد و برای کارکنان بازنشسته تا 2 سال قابل تمدید.

گروه چهارم: طبق مفاد توافقنامه و یا به تشخیص سرپرست کتابخانه

ماده 4- شرایط امانت:

گروه اول: الف)  تا 15 عنوان کتاب و حداکثر به مدت یک نیمسال تحصیلی از کتابخانه محل خدمت و سایر کتابخانه‌های دانشگاه

ب) هیات علمی بازنشسته تا 5 عنوان و حداکثر به مدت یک ماه از کتابخانه محل خدمت  و سایر کتابخانه‌های دانشگاه

ج) اعضاء هیات علمی حق التدریس تا 8 عنوان و حداکثر به مدت یک نیمسال تحصیلی از کتابخانه محل خدمت و سایر کتابخانه‌های دانشگاه

گروه دوم: الف) دانشجویان مقاطع کاردانی وکارشناسی تا 3 عنوان کتاب از کتابخانه محل تحصیل و 3 عنوان کتاب از مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی و حداکثر به مدت 14 روز

ب) دانشجویان کارشناسی ارشد تا 6 عنوان کتاب از دانشکده مربوط به مدت یک ماه و تا 4 عنوان کتاب به مدت  دو هفته از سایر کتابخانه‌ها

ج) دانشجویان دکتری تا 8 عنوان کتاب از دانشکده مربوط به مدت یک ماه و تا 4 عنوان کتاب به مدت  دو هفته از سایر کتابخانه‌ها

گروه سوم: الف) برای کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی تا سه عنوان کتاب از کتابخانه دانشکده مربوط و تا 3 عنوان کتاب از سایر کتابخانه‌های دانشگاه حداکثر به مدت 14  روز

ب) برای کارکنان بازنشسته حداکثر 2 عنوان کتاب به مدت 14 روز از هر کتابخانه ای

گروه چهارم: در صورتی که کتابخانه‌ای امکانات لازم را داشته باشند، حداکثر 3 کتاب به مدت 14 روز از کتابخانه طرف قرارداد یا طبق مفاد توافق نامه

تبصره 1: مدت امانت کتابها بنا به تشخیص سرپرست بخش امانت و طبق خط مشی جاری هر کتابخانه ممکن است تقلیل یابد.

تبصره 2: کتابهای پر مراجعه و یا تک نسخه‌ای بنا به تشخیص سرپرست بخش امانت ممکن است در قفسه‌های رزرو کتابخانه قرار گیرد و فقط در تالار مرجع از آن استفاده شود.

تبصره 3: در کتابخانه‌هایی که از امکان سیستم مطالعه استفاده می کنند از نظر تعداد عناوین مورد استفاده در تالار مطالعه اعضای کارشناسی 3 عنوان کتاب، ارشد 6 عنوان کتاب، دکتری 8 عنوان کتاب به مدت 8ساعت و حداکثر تا پایان وقت اداری می توانند درخواست کنند.

تبصره 4: کتاب‌ها فقط به مدت 48 ساعت به نام مراجعه کنندگان رزرو می شود و پس از انقضای مدت در اختیار متقاضی بعدی قرار خواهد گرفت.

تبصره 5: تمدید امانت کتاب، در صورتی که متقاضی دیگری نداشته باشد تا حداکثر 3 بار توسط شخص امانت گیرنده از طریق امکانات وب سیستم امانات و در صورت نیاز به تمدید بیشتر از آن  توسط مسول میز امانت طبق مقرارت بلامانع است.

ماده 5- ضوابط مربوط به تاخیر در تحویل منابع امانت گرفته شده:

در صورتی که منابع به امانت گرفته شده در موعد مقرر به کتابخانه برگشت نشود: به ترتیب زیر عمل خواهد شد

الف) : جریمه نقدی برای گروه دوم (دانشجویان) و گروه سوم ( کارکنان) مبلغ 500 ریال برای هر جلد کتاب برای هر روز تاخیر می باشد

ب): جریمه نقدی برای مطالعه در سالن امانت مبلغ 200 ریال برای هر جلد کتاب برای هر ساعت تاخیر می باشد

ج): جریمه نقدی برای گروه اول ( هیات علمی) مبلغ 1000 ریال برای هر جلد کتاب برای هر روز تاخیر می باشد

د) در مورد کتاب‌های رزرو، برای هر روز تاخیر 2000 ریال محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره 1: در صورت عدم استرداد کتاب توسط هیات علمی و کارکنان شاغل در زمان مقرر بازگشت کتاب، حسابداری دانشکده طبق دستور رئیس دانشکده نسبت به کسر جریمه تاخیر از حقوق امانت گیرنده اقدام خواهد کرد.

تبصره 2: عواید حاصل از جریمه دیرکرد صرف امور کتابخانه می‌شود.

ماده6 – مفقود و یا ناقص شدن کتابها:

الف): د رصورتی که کتاب به امانت گرفته شده مفقود و یا اوراقی از آن بریده و یا به هر صورتی کتاب غیر قابل استفاده شود، باید عین کتاب یا آخرین چاپ آن حداکثر در طول یک ماه با احتساب جریمه و 10000 ریال بابت خدمات آماده سازی کتاب تهیه و تحویل کتابخانه شود. در صورتی که کتاب نایاب باشد و به هر دلیل امکان تهیه آن وجود نداشته باشد امانت گیرنده موظف به جبران خسارت می باشد.

ب): میزان دریافت خسارت در مورد منابع لاتین، کتابهای تک نسخه ای، کتابهای مرجع، نشریه های ادواری، دیسکهای فشرده نوری و منابع مشابه بنا به تشخیص رییس کتابخانه 3 تا 5 برابر و برای منابع فارسی تا 10 برابر قیمت روز آن خواهد بود.

ج): تا اتمام اقدامات یاد شده خدمات امانت به متقاضی ارایه نمی شود.

د): جبران خسارت از طریق تهیه نسخه تکثیر شده کتاب مورد تایید نمی باشد.

ه): در مورد مفقود شدن کتابهای رزرو شده عضو موظف به نهیه کتاب حداکثر تا 48 ساعت با احتساب جریمه می باشد.

تبصره: مبالغ دریافتی به طور کامل برای خرید یا تهیه و جایگزین نمودن عنوان مورد نظر و یا عنوانهای مشابه صرف خواهد شد.

ماده 7 – منابعی که برای استفاده در بیرون از کتابخانه به امانت داده نمی شوند:

الف): کتابهای مرجع مانند فرهنگها، دایره المعارفها و کتابهای پر مراجعه

ب): کتابهای گران بها و نفیس، آثار خطی، چاپهای قیمتی و نایاب و موارد مشابه

ج): نشریه های ادواری، پایان نامه ها، طرحهای پژوهشی، اسناد و منابع مشابه

د): مواد غیر چاپی مانند فیلم، اسلاید، دیسک فشرده نوری، نوار صوتی، نقشه و منابع مشابه

تبصره 1 : نسخه کپی مواد الکترونیکی  در صورت نبودن منع قانونی قابل امانت می باشد.

تبصره 2 : تهیه زیراکس و یا نسخه مکرر ( به جز پایان نامه ها، طرحهای پژوهشی و مواد الکترونیکی) از منابع مورد درخواست در ماده 7 با رعایت مقررات در مقابل پرداخت هزینه بلا مانع است.

ماده 8 – تسویه حساب:

گروه اول: اعضای هیات علمی  که منتقل، بازنشسته، بازخرید و یا به ماموریت بیش از 3 ماه اعزام می شوند و یا به هر دلیل به خدمت آنها خاتمه داده می شود باید با مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی تسویه حساب کرده و به مرجع ضامن ( ماده 2 تبصره 1 گروه اول) اطلاع داده شود. این تسویه حساب در مورد اعضای بازنشسته یا مامور به خدمت الزاما به معنی خاتمه عضویت نمی باشد.

گروه دوم: دانشجویان در پایان هر مقطع تحصیلی و نیز هنگام تغییر وضعیت تحصیلی نظیر انتقال، انصراف و یا نظایر آن باید با مرکز اطلاع رسانی و  کتابخانه مرکزی تسویه حساب کنند.

گروه سوم: کارکنان رسمی، پیمانی ، قراردادی و شرکتی دانشگاه که به سازمان دیگر منتقل، بازنشسته یا بازخرید می شوند و یا به هر دلیل به خدمت آنها پایان داده می‌شود، باید با مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی تسویه حساب کنند.

گروه چهارم: تسویه حساب مراجعان خارج از دانشگاه با هماهنگی سازمان متبوع آنها و نیز طبق توافق فی‌مابین انجام خواهد شد.

تبصره: اعضا ی دارای کارت کتابخانه صادره از مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی در هنگام تسویه حساب  ملزم به تحویل کارت عضویت خود و گرفتن فرم تسویه حساب از این کتابخانه می باشند.


5004 :تعداد دفعات بازیدخدمات


منابع اطلاعاتي

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2009 Ferdowsi University Of Mashhad.