بخش خدمات فنی:

با توجه به گسترش دانش و اطلاعات و کشف زمینه های متنوع علمی و انجام تحقیقات و پژوهشهای بسیار زیاد، ضرورت سازماندهی و نظم بخشی به این یافته ها و مجموعه های علمی برای بازیابی سریع و آسان به این منابع از مسائل ودغدغه های مهم هر کتابخانه ای بخصوص کتابخانه های دانشگاهی و مراکز علمی و پژوهشی است. در حال حاضر تمامی امور مربوط به سازماندهی منابع کتابخانه با استفاده از نرم­افزار جامع کتابخانه نوسا انجام می­پذیرد. از محاسن کامپیوتری و شبکه ای نمودن کتابخانه می توان به حذف برگه دان­های سنتی تا حذف کارت­های امانت کتاب و از همه مهمتر دسترسی سریع و در حداقل زمان مراجعین به اطلاعات و مدارک و منابع وارد شده به کتابخانه را ذکر کرد.

منابعي كه از طريق خريد يا اهداء در هر كتابخانه اي گرآوري مي­شوند، از نظر كتاب و كتابداري يك منبع اطلاعاتي خام تلقي مي­گردد كه در صورت جمع آوري و انباشته شدن آن در مخزن كتاب، قابل بازيابي نمي­باشد. براي اينكه منابع گردآوري شده به سهولت، در مخزن قابل دسترس و استفاده باشد، لازم است كتاب از جنبه هاي مختلف از جمله موضوعي، تجزيه و تحليل گردد تا شناسايي آن مقدور باشد. منابع و مواد اعم از كتاب ،پايان نامه، سی دی ، گزارش ، پيايند ، نوار ويدئو ، فيلم و نقشه و بايد بر اساس و اصول و قواعد پذيرفته شده ملی و بين المللی سازماندهی شوند.
کارهایی که در بخش خدمات فنی صورت می گیرد بطور مختصر از این قرار می باشد:

 1. تطبیق فهرست کتاب­های سفارش شده برای خرید با موجودی کتابخانه
 2. تطبیق کتاب­های خریداری شده با موجودی کتابخانه
 3. آماده سازی کتابها و منابع
 4. ورود اطلاعات کتابهای خریداری شده در کامپیوتر
 5. چاپ بارکد و الصاق آنها به کتابها
 6. تطبیق و کنترل مجدد اطلاعات بارکد و عطف جهت جلوگیری از اشتباهات احتمالی
 7. جداسازی کتابهای بخشهای امانت و مرجع
 8. لیست برداری از کتابها و تحویل به بخشهای مربوطه
 9. چاپ مشخصات کامل کتابهای تازه و ارائه آن به بخش اطلاع رسانی جهت آگاهی رسانی جاری از کتابهای تازه
 10. جوابگویی به مراجعین اعم از گروههای علمی، اعضای هیات علمی و دانشجویان و سایر مراجعین در یافتن منابع و اطلاعات مورد نظر و ارائه منابع موجود در کتابخانه بصورت تفکیک شده بر اساس موضوع و رشته ها برای مراجعین
 11. همکاری و ارتباط با سایر بخشهای کتابخانه

1351 :تعداد دفعات بازیدخدمات


منابع اطلاعاتي

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2009 Ferdowsi University Of Mashhad.