بخش سفارشات:

بخش سفارشات كتابخانه به منظور فراهم آوري منابع اطلاعاتي مسئوليت انتخاب، تهيه و سفارش كتابها،گزارشات،استانداردها (به صورت چاپي و غير چاپي) و نرم­افزارهاي مورد نياز اعضا هيئت علمي و دانشجويان را بر عهده دارد.عمده وظايف اين بخش عبارت است از:

  1. تامين و فراهم آوري منابع فارسي و لاتين به دو شکل متمرکز و غیر متمرکز
  2. شركت در نمايشگاهها كتاب وخريد كتب مورد نياز
  3. برگزاري نمايشگاه از كتب جديد
  4. دريافت كتب اهدايي
  5. تهیه و تامین پایگاه­های اطلاعاتی
  6. تهيه و سفارش تجهيزات معمولی کتابخانه مثل قفسه
  7. تهیه تجهیزات ارزی کتابخانه (مانند سیستم ضد سرقت و ...)
  8. سفارش و تهیه مجلات لاتین
  9. تهیه و سفارش مقالات داخل کشور (از طریق طرح امین) و مقالات خارج از کشور (از طریق کتابخانه بریتانیا)
  10. آموزش کارورزان و دانشجويان کتابداري

امور مربوط به بخش سفارشات کتاب دارای مراحلی است که در ذیل برخی از آنها ذکر می­شود:

مراحل سفارش و تهیه کتاب:

1- معرفي منابع انتخاب كتاب: چند نوبت در سال به مناسبت نمایشگاههای مختلف تعداد زيادي كاتالوگ كتاب گردآوري مي شود و جهت اطلاع و انتخاب در اختيار اعضاء هیات علمی گروه­های مختلف قرار مي گيرد، همچنين آدرس سايت ها و پايگاههاي معرفي كتاب (ناشران، كتابفروشان، كارگزاران و ...) براي آگاهي از وضعيت چاپ و نشر در داخل و خارج كشور در اختيار آنان قرار داده می­شود.

2- جمع آوري نيازها: با توجه به گسترش فضاي دانشكده ها و تعداد دانشجويان تحت پوشش جهت اطلاع از نيازهاي مراجعه كنندگان فرم­هاي درخواست كتاب به صورت آنلاین در سایت کتابخانه ms-library.um.ac.ir قرار داده شده است. فرم­هاي مذكور پس از تكميل جهت اقدام به اين بخش ارجاع داده مي­شود. همچنين اساتيد ليست كتاب­هاي مورد نياز خود را به صورت مكاتبه اي براي رياست كتابخانه ارسال مي نمايند و سپس براي تهیه در اختيار اين بخش قرار مي گيرد.

3- خريد : در سالهاي اخير بيشتر كتابهاي مورد نياز از طريق نمايشگاههاي بين المللي يا استاني تامين مي شود. همچنين براي تامين نيازهاي فوري، خريد از كتابفروشيهاي سطح شهر انجام مي شود. كتابهاي چاپ داخل مورد نياز كه در بازار موجود نباشد از طريق مكاتبه با ناشر تهيه مي شود. لازم به ذكر است كه خريد كتابهاي انگليسي مورد نياز از طريق كارگزاران داخلي به صورت ريالي و دلاري انجام مي پذيرد. زمينه موضوعي كتابهاي خريداري شده ارتباط مستقيم با رشته و مقاطع تحصيلي دانشكده ریاضی دارد.

4- مبادله و اهدا: اين بخش هماهنگي هاي لازم جهت پذيرش منابع اهدايي را براساس نياز و آئين نامه و مقررات كتابخانه انجام مي دهد.
همكاري با بخشهاي ديگر:
جهت جمع آوري نيازها و ارتباط بيشتر با مراجعه كنندگان با بخشهاي مرجع و ميز امانت همكاري نزديكي وجود دارد. اين بخش همچنين با بخش سازماندهي منابع نيز همكاري بسيار نزديكي دارد.

1644 :تعداد دفعات بازیدخدمات


منابع اطلاعاتي

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2009 Ferdowsi University Of Mashhad.