مقدمه

،قدیمی ترین ناشر تجاری مجلات در دنیاست که در سال 1798 فعالیت خود را در شهر لندن آغاز کرد همچنین یکی از رهبران ناشران دانشگاهی جهان نیز می باشد که سالانه بیش از 900 مجله پژوهشی داوری شده و 1800 کتاب جدید منتشر می کند.

دامنه دسترسی

دانشگاه فردوسی مشهد حق اشتراک سالانه مجلات سالهای 1997 به بعد را پرداخت نموده است که این شماره از مجلات به صورت تمام متن قابل دانلود یا چاپ می باشد. آیکونهای کنار مجلات نشانگر نحوه دسترسی است:

آیکون سبزACCESS تمام شماره ها

 آیکون زرد PARTIAL ACCESS از سال 1997 به بعد

مجلات بدون آیکون امکان دسترسی را ندارد.

فهرست الفبایی مجلات ریاضی و آمار تحت پوشش این ناشر

ACCESS
Annals of Science
PARTIAL ACCESS
Applicable Analysis
PARTIAL ACCESS
Applied Mathematical Finance
ACCESS
BSHM Bulletin: Journal of the British Society for the History of Mathematics
PARTIAL ACCESS
Combustion Theory and Modelling
PARTIAL ACCESS
Communications in Algebra
PARTIAL ACCESS
Communications in Partial Differential Equations
PARTIAL ACCESS
Communications in Statistics - Simulation and Computation
PARTIAL ACCESS
Communications in Statistics - Theory and Methods
PARTIAL ACCESS
Complex Variables and Elliptic Equations
PARTIAL ACCESS
Computational and Mathematical Methods in Medicine
PARTIAL ACCESS
Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering
ACCESS
Cryptologia
PARTIAL ACCESS
Dynamical Systems
PARTIAL ACCESS
Econometric Reviews
PARTIAL ACCESS
Engineering Optimization
PARTIAL ACCESS
Geophysical & Astrophysical Fluid Dynamics
PARTIAL ACCESS
History and Philosophy of Logic
PARTIAL ACCESS
Integral Transforms and Special Functions
PARTIAL ACCESS
International Journal of Computational Fluid Dynamics
PARTIAL ACCESS
International Journal of Computer Mathematics
PARTIAL ACCESS
International Journal of Control
PARTIAL ACCESS
International Journal of General Systems
ACCESS
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology
PARTIAL ACCESS
Integral Transforms and Special Functions
PARTIAL ACCESS
International Journal of Computational Fluid Dynamics
PARTIAL ACCESS
International Journal of Computer Mathematics
PARTIAL ACCESS
International Journal of Control
PARTIAL ACCESS
International Journal of General Systems
ACCESS
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology
PARTIAL ACCESS
International Journal of Parallel, Emergent and Distributed Systems
PARTIAL ACCESS
International Journal of Systems Science
PARTIAL ACCESS
Inverse Problems in Science and Engineering
PARTIAL ACCESS
Journal of Applied Statistics
Journal of Biological Dynamics
PARTIAL ACCESS
Journal of Biopharmaceutical Statistics
PARTIAL ACCESS
Journal of Difference Equations and Applications
PARTIAL ACCESS
Journal of Mathematical Sociology, The
Journal of Mathematics and Music
Journal of Mathematics and the Arts
PARTIAL ACCESS
Journal of Nonparametric Statistics
PARTIAL ACCESS
Journal of Quantitative Linguistics
PARTIAL ACCESS
Journal of Statistical Computation and Simulation
PARTIAL ACCESS
Journal of Turbulence
PARTIAL ACCESS
Linear and Multilinear Algebra
PARTIAL ACCESS
Mathematical and Computer Modelling of Dynamical Systems
PARTIAL ACCESS
Mathematical Population Studies
PARTIAL ACCESS
Molecular Physics
PARTIAL ACCESS
Molecular Simulation
PARTIAL ACCESS
Numerical Functional Analysis and Optimization
PARTIAL ACCESS
Optimization
PARTIAL ACCESS
Optimization Methods and Software
PARTIAL ACCESS
PRIMUS
PARTIAL ACCESS
Quality Engineering
PARTIAL ACCESS
Quantitative Finance
PARTIAL ACCESS
Research in Mathematics Education
PARTIAL ACCESS
SAR and QSAR in Environmental Research
PARTIAL ACCESS
Scandinavian Actuarial Journal
PARTIAL ACCESS
Sequential Analysis
PARTIAL ACCESS
Spatial Cognition & Computation
PARTIAL ACCESS
Statistics
PARTIAL ACCESS
Stochastic Analysis and Applications
PARTIAL ACCESS
Stochastic Models
PARTIAL ACCESS
Stochastics An International Journal of Probability and Stochastic Processes
PARTIAL ACCESS
The Journal of Mathematical Sociology
PARTIAL ACCESS
Transport Theory and Statistical Physics
ACCESS
Waves in Random and Complex Media

کتابخانه استاد تقی فاطمی - بخش اطلاع رسانی

1086 :تعداد دفعات بازیدخدمات


منابع اطلاعاتي

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2009 Ferdowsi University Of Mashhad.