كسب اطلاعات درباره مجلات

يكي از مهارتهايي كه پژوهشگران به آن نيازمند هستند داشتن اطلاعات درباره مجلات تخصصي در حوزه موضوعي كار خود است. اطلاعاتي از قبيل عنوان كامل مجله، چاپي يا الكترونيكي بودن آن، نوع انتشار و پايگاه يا پايگاههايي كه آن مجله را نمايه سازي و در دسترس مي سازند. در زمينه رياضي و آمار پايگاه قدرتمند انجمن رياضي آمريكا در اين مورد اطلاعات ارزشمندي را ارائه مي دهد. علاوه بر آن مي توان به پايگاه رايگان جستجوي مجلات نيز مراجعه كرد. علاوه بر اين كتابخانه استاد تقي فاطمي نيز فايلي را در اكسل مشتمل بر فهرست الفبايي مجلات رياضي و آمار موجود در پايگاههاي خريداري شده دانشگاه ارائه داده است. پيوند مربوط به هر يك در ادامه مي آيد:

MathScinet پايگاه تخصصي رياضي و آمار انجمن رياضي آمريكا

توجه:

اين پايگاه تنها از سرور دانشگاه قابل جستجو است .

گام اول: عنوان اختصاري مجله خود را در كاربرگ مجلات صفحه جستجو وارد كنيد.


گام دوم: عنوان كامل مجله و سايتي كه مجله را پوشش مي دهد به خاطر بسپاريد.


پايگاه رايگان جستجوي مجلات Journal seek

 اين سايت نيز تقريبا مانند سايت قبل عمل مي كند.

فايل اكسل كتابخانه

فايل مربوط به عناوين اختصاري مجلات رياضي و آمار نيز به وسيله انجمن رياضي آمريكا تهيه شده است. براي دريافت فايل پي دي اف كليك كنيد.

1662 :تعداد دفعات بازیدخدمات


منابع اطلاعاتي

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2009 Ferdowsi University Of Mashhad.