راهنماي استفاده از نرم افزار Endnote

فلوچارت راهنماي تهيه منابع اطلاعاتي

مكان يابي مجلات لاتين در دانشگاههاي سطح كشور

ترفندهاي جستجوي منابع در گوگل

چند منبع رايگان براي دانلود پايان نامه غير فارسي

20 منبع رايگان براي دانلود كتاب

چگونه كتابهاي گوگل را دانلود كنيم؟

نحوه كسب اطلاعات بيشتر درباره مجلات

روش شناختن نوع منبع

راهنماي جستجو در Springer

راهنماي جستجو در Taylor & Francis

راهنماي جستجو در Ebsco

راهنماي جستجو در ScienceDirect

راهنماي جستجو در ProQuest

راهنماي جستجو در Oxford

راهنماي جستجو در SIAM

جستجوی منابع کتابخانه

3696 :تعداد دفعات بازیدخدمات


منابع اطلاعاتي

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2009 Ferdowsi University Of Mashhad.