بخشهای مختلف کتابخانه با شماره های زیر آماده پاسخگویی به اعضاء گرامی است.

تلفن دانشکده علوم ریاضی: 

8828600 الی 8828604

بخش امانت (آقای مسئله گو)

داخلی: 127

بخش سفارشات و خدمات فنی (خانم چناری)

داخلی: 180

بخش مرجع، مجلات و اطلاع رسانی (خانم صادقی)

داخلی: 128

1351 :تعداد دفعات بازیدخدمات


منابع اطلاعاتي

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2009 Ferdowsi University Of Mashhad.