کتابخانه دانشکده علوم ریاضی پرسشهای متداول

طبقه بندي: اصلي -> شرایط عضویت کتابخانه چیست؟

سؤال

جواب

شرایط عضویت کتابخانه چیست؟

تمامی افراد زیر به طور خودکار عضو کتابخانه هستند:

دانشجویان تمام مقاطع دانشکده علوم ریاضی

دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اساتید و کارکنان دانشگاه

کلیه افراد تحت پوشش طرح غدیر

افرادی که به صورت برون سازمانی با کتابخانه قرارداد بسته اند

در صورت عدم وجود اطلاعات در سیستم امانت کتابخانه، شخص مورد نظر می تواند با مراجعه به کتابخانه مرکزی و پرکردن فرم عضویت مخصوص و ارائه کارت دانشجویی، کارمندی، هیات علمی در کتابخانه عضو شود.

بازگشت به بالا

خدمات


منابع اطلاعاتي

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2009 Ferdowsi University Of Mashhad.