کتابخانه دانشکده علوم ریاضی پرسشهای متداول

طبقه بندي: اصلي -> چگونه از سیستم، کتاب مورد نظر خود را جستجو کنم؟

سؤال

جواب

چگونه از سیستم، کتاب مورد نظر خود را جستجو کنم؟

سیستم جستجوی منابع به صورت آنلاین بوده و در هر مکان و زمانی قابل جستجو می باشد. در صفحه مربوط به جستجوی منابع کتابخانه پیوند راهنمای آن موجود می باشد.

بازگشت به بالا

خدمات


منابع اطلاعاتي

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2009 Ferdowsi University Of Mashhad.