کتابخانه دانشکده علوم ریاضی پرسشهای متداول

طبقه بندي: اصلي -> چه منابعی از سیستم سیمرغ قابل جستجو می باشد؟

سؤال

جواب

چه منابعی از سیستم سیمرغ قابل جستجو می باشد؟

در حال حاضر کتابها، مجلات (فارسی و لاتین) ، پایان نامه های فارسی کارشناسی ارشد و دکترا از طریق سیستم سیمرغ قابل جستجو می باشد. فهرست منابع زیر نیز در پیوند سمت راست صفحه قابل رویت است:


پایان نامه های لاتین

طرح های کارشناسی (ریاضی محض، ریاضی کاربردی و آمار)

طرح های پژوهشی اساتید

بازگشت به بالا

خدمات


منابع اطلاعاتي

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2009 Ferdowsi University Of Mashhad.