کتابخانه دانشکده علوم ریاضی پرسشهای متداول

طبقه بندي: اصلي -> چگونه کتاب را به امانت بگیرم؟

سؤال

جواب

چگونه کتاب را به امانت بگیرم؟

ابتدا کتاب مورد نظر خویش را با استفاده از سیستم جستجوی سیمرغ جستجو کنید. (راهنمای جستجو) پس از یافتن کتاب مورد نظر از مخزن با مراجعه به کتابخانه و با ارائه کارت دانشجویی به کتابدار بخش امانت کتاب مورد نظر را امانت می گیرید.

بازگشت به بالا

خدمات


منابع اطلاعاتي

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2009 Ferdowsi University Of Mashhad.