کتابخانه دانشکده علوم ریاضی پرسشهای متداول

طبقه بندي: اصلي -> چگونه می توانم کتابهای امانی خود را مشاهده کنم؟

سؤال

جواب

چگونه می توانم کتابهای امانی خود را مشاهده کنم؟

با مراجعه به سیستم سیمرغ و انتخاب آیکون سرویسهای امانت شماره عضویت و کلمه عبور خود را ((برای دانشجویان شماره دانشجویی و بارکد کارت) برای سایر افراد شماره عضویت کتابخانه) وارد می کنید.بعد از انجام اتصال آیکون امانت از نوار ابزار بالا را انتخاب کرده، فهرست کتابهای امانی شما نمایش داده می شود.

بازگشت به بالا

خدمات


منابع اطلاعاتي

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2009 Ferdowsi University Of Mashhad.